to

"TORN'A ORGA'NS" #67

(1998.gada novembris)

TRAMPLINI------------ viena no mu'sdienu laba'kaja'm latvies'u grupa'm!

ROKA OPERAS SU'KA'JOT ------- intervija ar zviedru/amerika'n'u fanzine "THE BROKEN FACE"

se'rija' JAUNA'S SKOTU SUPERGRUPAS ------------ARAB STARP  

1997.gada vasaras intervijas ar angl'u grupam BOWLING BOY un RAY SPEEDWAY AND THE DEVILS OF PACE, Valmiera'

 1998.gada SONIC YOUTH lives in Sietla98 recenzija & vin'u all time top 50 no 1991-a'

"TO" papi'ra varianta' ve'l ir, bet Interneta nav:  
latvies'u un a'rvalstu skan'u ierakstu recenzijas
mu'zikas jaunumi
koncertu recenzijas

rekla'mas un sludina'jums

intervija ar Latvijas diy leiblu E.PO. TAPES
u.c.

"TO" pasta adrese: c/o ja'nis daugavietis, a/k 35, ri'ga - 55, latvija

su'tiet savus DEMO, rakstus, intervijas, recenzijas, sludina'jumus, rekla'mas


to

tornis