to

TORN'A ORGA'NA'  # 66:

 gr. SIRKE sniedz ekskluzi'vu INTERVIJU toreiz ve'l LETAs reportierei KB par 1997.g. koncertcel'ojumu pa Latviju un Lietuvu kopa' ar 2-a'm angl'u grupa'm

 CHUMBAWUMBA: "Mēs, kā anarhisti, ..." raksts par nu jau 16 gadus veco anarhistu popgrupu

"SELECTOR DUB NARCOTIC" K rec. jauna' izlase, recenzija  

"LOU, VIENS NO DINOZAURIEM"
, Ma'rtin's' Korsietis raksta par LOU BARLOW un SEBADOH

 "DZ'ONS PI'LS iet uz 60", visu laiku un tautu slavena'kais un laba'kais radio di'z'ejs   TORNIS rec.

KONKURSS  

to

tornis