MŪC

MŪC IR EKSPERIMENTĀLA MŪZIĶU APVIENĪBA, KURAS RAŠANĀS IR DATĒJAMA AR 2005.GADA SĀKUMU.
TĀS GALVENAIS IEDVESMAS AVOTS IR PARĪTDIENAS AVĪZE UN KRŪMI.
TĀS MĪĻĀKĀ SKAŅA IR ELPA.

PASKATIES SEV AIZ MUGURAS, ES ZINU KA TUR KĀDS DEJO!

Kontaktinformācija:
Krišjānis Daugulis tvkoma@yahoo.co.uk